000eshgh.persianblog.ir

000eshgh.persianblog.ir verified

یالطیف

بارون نمناک دلم

http://000eshgh.persianblog.ir/

Share
Follow
 • REVIEWS
 • CONTACT INFORMATION

  3 phone numbers (view)

  2 addresses (view)

 • PAGES IN THIS WEBSITE
  LINKS TO THIS WEBSITE

  20 pages (view)

 • w
 • COUPONS

CUSTOMER REVIEWS

AVERAGE USER RATING

0 reviews

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of 000eshgh.persianblog.ir

WHOIS CONTACT INFORMATION

CONTENT

PAGE TITLE
یالطیف
<meta> DESCRIPTION
بارون نمناک دلم
<meta> KEYWORDS
شعر, مصطفی
PAGE CONTENT
چندروزی رادرپی این روزوزمان بودم وبه این اندیشیدم که چرااسمانم بی ابراست؟ نمیدانم شایدپس ازتولدم به دنبال چیزی بودم که ازان خبری نداشتم/به اینکه شایدروزی ازدست رفته ای رابیابم وروزی خودم راازدست بدهم! خودنگاره ام عجیب ورویاییست گویی خوابیدموگویی خواب هادیده ام اماباچشمانی باز/رویاهایم بوی فردارامیدهندودلم بوی اکنون! دررویاهای زیبایم به کابوسی برمیخورم که دهانم راخشک میکندشایدبایداورادوربزنم امابااومواجه میشوم. کابوسم رابغل میکنم وبه این فکرمیکنم که چرادرعالم رویا کابوسم انقدتنهاست؟ این چندروزراپشت دیواره...
GOOGLE PREVIEW
یالطیف

000eshgh.persianblog.ir

بارون نمناک دلم

TRAFFIC

  Traffic % of Internet Users Reach
  Page Views % of Internet Page Views Page Views Per User