01mohsen10.blogfa.com

01mohsen10.blogfa.com verified

روایت نور

روایت نور - - روایت نور

http://01mohsen10.blogfa.com/

Share
Follow
 • REVIEWS
 • CONTACT INFORMATION

  3 phone numbers (view)

  2 addresses (view)

 • PAGES IN THIS WEBSITE
  LINKS TO THIS WEBSITE

  20 pages (view)

 • w
 • COUPONS

CUSTOMER REVIEWS

AVERAGE USER RATING

0 reviews

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of 01mohsen10.blogfa.com

WHOIS CONTACT INFORMATION

CONTENT

PAGE TITLE
روایت نور
<meta> DESCRIPTION
روایت نور - - روایت نور
<meta> KEYWORDS
روایت نور, 01mohsen10, Blog, Weblog, Persian, Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogskin
PAGE CONTENT
خاطرات و دست نوشته های شهیدان. وصیت نامه ی شهیدان. حكمت روزه داشتن بگذار باز هم گفته و شنیده شود. صبرت آموزد و تسلط نفس و ز تو شیطان تو رمیده شود. هر که صبرش ستون ایمان بود پشت شیطان ازو خمیده شود. آفتاب ریاضتی که ازو میوه معرفت رسیده شود. چه جلایی دهد به جوهر روح کادمی صافی و چکیده شود. بذل افطار سفره عدلی است که در آفاق گستریده شود. فقر بر چیده دارد از خوانی که به پای فقیر چیده شود. شب قدرش هزار ماه خداست گوش کن نکته پروریده شود. از یکی میوه عمل که درو کشته شد، سی هزار چیده شود. بسم الله الرحن الرحیم.
GOOGLE PREVIEW
روایت نور

01mohsen10.blogfa.com

روایت نور - - روایت نور

TRAFFIC

  Traffic % of Internet Users Reach
  Page Views % of Internet Page Views Page Views Per User