0457456.blogfa.com

0457456.blogfa.com verified

beautiful dream

beautiful dream - رویاهای زیبای من

http://0457456.blogfa.com/

Share
Follow
 • REVIEWS
 • CONTACT INFORMATION

  3 phone numbers (view)

  2 addresses (view)

 • PAGES IN THIS WEBSITE
  LINKS TO THIS WEBSITE

  1 pages (view)

 • w
 • COUPONS

CUSTOMER REVIEWS

AVERAGE USER RATING

0 reviews

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of 0457456.blogfa.com

WHOIS CONTACT INFORMATION

CONTENT

PAGE TITLE
beautiful dream
<meta> DESCRIPTION
beautiful dream - رویاهای زیبای من
<meta> KEYWORDS
beautiful dream, 0457456, Blog, Weblog, Persian, Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
PAGE CONTENT
خواهم امشب با خدا خلوت کنم. از درون خود کمی صحبت کنم. از نواقص ها و رنجشهای خود. از قضاوت ها وببخشش های خود. از غرور وحرص و از و کینه ام. از صفا و عشق و مهر در سینه ام. از توقع های بیجای خودم. از خدا خواهم مرا یاری کند. نقص هایم گیرد و کاری کند. ای خدا درد دلم را گوش کن. شعته های حسرتم خاموش کن. نوشته شده در 26 Jul 2012. ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند! پا به پایت می ایند.ان قدر که گاهی سماجت شان در همراهی حوصله ات را سر می برد. اما کافی است تا اندک بادی بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه.
GOOGLE PREVIEW
beautiful dream

0457456.blogfa.com

beautiful dream - رویاهای زیبای من

TRAFFIC

  Traffic % of Internet Users Reach
  Page Views % of Internet Page Views Page Views Per User