admo.persianblog.ir

admo.persianblog.ir verified

داستان های اویس

داستان های اویس

http://admo.persianblog.ir/

Share
Follow
 • REVIEWS
 • CONTACT INFORMATION

  3 phone numbers (view)

  2 addresses (view)

 • PAGES IN THIS WEBSITE
  LINKS TO THIS WEBSITE

  5 pages (view)

 • w
 • COUPONS

CUSTOMER REVIEWS

AVERAGE USER RATING

0 reviews

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of admo.persianblog.ir

WHOIS CONTACT INFORMATION

CONTENT

PAGE TITLE
داستان های اویس
<meta> DESCRIPTION
داستان های اویس
<meta> KEYWORDS
Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog, Blog, Persian, Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ , يادداشت روزانه , پرشين بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت, انجمن نویسندگان ماه
PAGE CONTENT
باید فرار میکرد اما به کجا؟ با فریادهای خودش از خواب پرید. احساس میکرد الان است که حنجره اش پاره شود، بیهوده فریاد میکشید و دست و پا میزد. سرش بدجوری درد میکرد. چندباری سرش را به لبه تخت کوبیده بود. کم کم آرام شد. به زحمت توانست بلند شود و مسکنی بالا بیاندازد. و چرا هیچوقت چهره اش را ندیده بود؟ وقتی به او فکر میکرد بوی گوشت فاسد شامه اش را آزار میداد. بلند شد و پنجره را باز کرد. از مسجد محله صدای اذان می آمد. پنجره را بست و روی تخت دراز کشید و خوابید. در دفترش نشسته بود. حوصله هیچ کاری را نداشت. آرزو میک...
GOOGLE PREVIEW
داستان های اویس

admo.persianblog.ir

داستان های اویس

TRAFFIC

  Traffic % of Internet Users Reach
  Page Views % of Internet Page Views Page Views Per User