adnamehran17.blogfa.com

adnamehran17.blogfa.com verified

بازی روزگار

بازی روزگار -

http://adnamehran17.blogfa.com/

Share
Follow
 • REVIEWS
 • CONTACT INFORMATION

  3 phone numbers (view)

  2 addresses (view)

 • PAGES IN THIS WEBSITE
  LINKS TO THIS WEBSITE

  12 pages (view)

 • w
 • COUPONS

CUSTOMER REVIEWS

AVERAGE USER RATING

0 reviews

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of adnamehran17.blogfa.com

WHOIS CONTACT INFORMATION

CONTENT

PAGE TITLE
بازی روزگار
<meta> DESCRIPTION
بازی روزگار -
<meta> KEYWORDS
بازی روزگار, adnamehran17, Blog, Weblog, Persian, Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
PAGE CONTENT
فقط ی مخاطب خاص". هنوزهم عاشقانه هایم را برای تو می نویسم. هنوز هم میان ازدحام این همه بی توبودن از باتوبودن حرف میزنم. درخیال عشقت بیهوده ب دنبال تو میگردم. وقتی نیستی بیهوده نشسته ام چشم ب راهت. شاید وقت آن است ک حسرت گذشته های شیرین باتوبودن را بخورم. دلم گرفته است ب اندازه ی تمام لحظه هایی ک دلت میگرفت از نبودنم. میخواهم از گرفته های دلم برایت بگویم. از ابرهای تیره ای ک بانسیم سرد بی محلی هایت ب آسمان دلم آوردی. میخواهم اولین لحظه ای ک نگاهم کردی را ب یاد آورم اما افسوس،آخرین نگاهت نمیگذارد. هرچندهنو...
GOOGLE PREVIEW
بازی روزگار

adnamehran17.blogfa.com

بازی روزگار -

TRAFFIC

  Traffic % of Internet Users Reach
  Page Views % of Internet Page Views Page Views Per User