adolfin12.blogfa.com

adolfin12.blogfa.com verified

مسافر جاده ی تنهایی

مسافر جاده ی تنهایی - لبخند--> عشق --> اشک -->انتظار

http://adolfin12.blogfa.com/

Share
Follow
 • REVIEWS
 • CONTACT INFORMATION

  3 phone numbers (view)

  2 addresses (view)

 • PAGES IN THIS WEBSITE
  LINKS TO THIS WEBSITE

  19 pages (view)

 • w
 • COUPONS

CUSTOMER REVIEWS

AVERAGE USER RATING

0 reviews

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of adolfin12.blogfa.com

WHOIS CONTACT INFORMATION

CONTENT

PAGE TITLE
مسافر جاده ی تنهایی
<meta> DESCRIPTION
مسافر جاده ی تنهایی - لبخند--> عشق --> اشک -->انتظار
<meta> KEYWORDS
مسافر جاده ی تنهایی, adolfin12, Blog, Weblog, Persian, Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
PAGE CONTENT
مسافر جاده ی تنهایی. لبخند- عشق - اشک - انتظار. آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست. خانه شان بزرگ تر نیست. آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند! دلم برایت تنگ شده. بس که دیوار دلم کوتاه است. این پست را سکوت می کنم تو بنویس. به من عشق تعارف نکنید. من از تو در گذشتم. بیا با هم غصه بخوریم. گله از چشم سیاه تو فراوان دارم. چند روزيست كه حالم ديدنيست. نويسنده :* *دلتنگی* *. تاريخ: سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 0:45. انسان ها به میزان . نويسنده :* *دلتنگی* *. تاريخ: پنجشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۴ ساعت: 23:47.
KEYWORDS ON PAGE
adolfin12 blogfa تنهایی تنهاییم دیگری روزگار
GOOGLE PREVIEW
مسافر جاده ی تنهایی

adolfin12.blogfa.com

مسافر جاده ی تنهایی - لبخند--> عشق --> اشک -->انتظار

WEB RESULTS

POSITIVE RESULT
Page from Domain
adolfin12.blogfa.com - حس^_^ تنهایی

بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم... تو دیگری را... دیگری مرا... و همه ما تنهاییم ...

http://adolfin12.blogfa.com/

TRAFFIC

  Traffic % of Internet Users Reach
  Page Views % of Internet Page Views Page Views Per User