adslshatel.blogfa.com

adslshatel.blogfa.com verified

اینترنت پرسرعت شاتل

اینترنت پرسرعت شاتل -

http://adslshatel.blogfa.com/

Share
Follow
 • REVIEWS
 • CONTACT INFORMATION

  3 phone numbers (view)

  2 addresses (view)

 • PAGES IN THIS WEBSITE
  LINKS TO THIS WEBSITE

  3 pages (view)

 • w
 • COUPONS

CUSTOMER REVIEWS

AVERAGE USER RATING

0 reviews

5 star
0
4 star
0
3 star
0
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of adslshatel.blogfa.com

WHOIS CONTACT INFORMATION

CONTENT

PAGE TITLE
اینترنت پرسرعت شاتل
<meta> DESCRIPTION
اینترنت پرسرعت شاتل -
<meta> KEYWORDS
اینترنت پرسرعت شاتل , adslshatel, Blog, Weblog, Persian, Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs
PAGE CONTENT
سایت تست سرعت اینترنت شما. از 23 شهریور ماه 1389، سرویسهای اکو-آفیس که سرویسهای ویژه سازمانهاست به گروه سرویسهای اکو اضافه ميشود. سرویسهای اکو- آفیس در حال حاضر در شهرهای تهران، کرج، مشهد، شیراز، اصفهان، قم و شهرهای استان مازندارن ارایه میشود. سرویسهای اکو- آفیس ترافیک شب رایگان ندارد. سرعت تا: Kbps 512/256. میزان ترافیك/ گیگا بایت. هزینه اشتراك / تومان. متوسط هزینه برای هر ماه / تومان. سرعت تا: Kbps 1024/256. میزان ترافیك/ گیگا بایت. هزینه اشتراك / تومان. متوسط هزینه برای هر ماه / تومان. با خرید یک گیگ.
GOOGLE PREVIEW
اینترنت پرسرعت شاتل

adslshatel.blogfa.com

اینترنت پرسرعت شاتل -

SUB DOMAINS

% Sub Domain: % of PageViews PageViews per User
15.84% blogfa.com 16.90% 5.66
0.31% groohashpazi.blogfa.com 0.60% 10.2
0.30% javabsaz.blogfa.com 0.29% 5.1
0.27% cuidado-con-el-angel.blogfa.com 0.27% 5.3
0.12% asheghaneroman.blogfa.com 0.24% 10
0.27% wboy.blogfa.com 0.19% 3.7
0.16% ashpazierangin.blogfa.com 0.17% 5.4
0.21% tazin.blogfa.com 0.16% 4.2
0.37% audiobook.blogfa.com 0.15% 2.2
0.17% doctorsheikh.blogfa.com 0.15% 4.7
0.08% modellha.blogfa.com 0.14% 9
0.10% rayanehemrouz7.blogfa.com 0.14% 7
0.13% farsi2film.blogfa.com 0.13% 5.4
0.25% justyeganeh.blogfa.com 0.13% 2.8
0.32% antisemitism.blogfa.com 0.12% 2
0.15% zero20.blogfa.com 0.12% 4.2
0.33% anidalton.blogfa.com 0.11% 1.8
0.24% hfarahani48.blogfa.com 0.11% 2.3
0.36% news.blogfa.com 0.10% 1.5
0.08% wedlock.blogfa.com 0.09% 6.3
0.09% liliangol.blogfa.com 0.09% 5.2
0.09% razavi1371.blogfa.com 0.08% 5.2
0.13% sheklak-smile.blogfa.com 0.08% 3.4
0.03% melifa.blogfa.com 0.08% 13
0.06% jessica-amorou.blogfa.com 0.08% 7.2
0.26% smslove.blogfa.com 0.07% 1.5
0.08% behzadghasemimuzik.blogfa.com 0.07% 4.8
0.06% runykey.blogfa.com 0.07% 6.3
0.21% shirazi.blogfa.com 0.07% 1.8
0.11% iractor.blogfa.com 0.07% 3.4
0.18% android1.blogfa.com 0.07% 2
0.05% aroos1.blogfa.com 0.06% 6.3
0.09% shaazzz.blogfa.com 0.06% 3.8
0.08% halipooke.blogfa.com 0.06% 3.8
0.11% olaamigo.blogfa.com 0.06% 3
0.06% tabriz-patoogh.blogfa.com 0.06% 4.9
0.09% shabahang20.blogfa.com 0.06% 3.5
0.03% infobimeh.blogfa.com 0.06% 12
0.05% proarchitect.blogfa.com 0.06% 6.2
0.15% hastam.blogfa.com 0.06% 2
0.06% sheklake-2020arosak.blogfa.com 0.06% 5.2
0.08% youngboys2020.blogfa.com 0.06% 3.5
0.04% zehneman.blogfa.com 0.05% 7
0.21% barcaproxy.blogfa.com 0.05% 1.4
0.07% sheklak-khanoomi.blogfa.com 0.05% 3.7
0.08% ansarolhossein.blogfa.com 0.05% 3.5
0.17% delzendeha.blogfa.com 0.05% 1.6
0.14% mytemplate.blogfa.com 0.05% 2
0.15% acmilan.blogfa.com 0.05% 1.8
0.08% mjmafi.blogfa.com 0.05% 3.4
0.09% konkur.blogfa.com 0.05% 2.9
0.06% pes-patchs.blogfa.com 0.05% 4.8
0.06% moshaverh-amiri2010.blogfa.com 0.05% 4.3
0.03% parkjungmin.blogfa.com 0.05% 8
0% OTHER 77.52% 0

TRAFFIC

  Traffic % of Internet Users Reach
1 day: 201 0.517% 218
7 days: 190 0.527% 200
1 month: 200 0.516% 205
3 months: 195 0.5278% 208
  Page Views % of Internet Page Views Page Views Per User
1 day: 228 0.0246% 5.62
7 days: 217 0.02558% 5.54
1 month: 240 0.02394% 5.31
3 months: 234 0.02485% 5.38

RANK BY COUNTRY

Users Country Rank Within Country % Of overall PageViews
89.5% Iran (Islamic Republic of) 3 93.5%
2.9% USA 1,965 2.1%
1.4% Afghanistan 6 0.8%
0.8% Germany 2,300 0.3%
0.6% Great Britain (UK) 1,798 0.3%
0.5% Canada 1,007 0.4%
4.3% Other Countries ~ 2.6%

RANK BY CITY

Users City Rank In City % Of overall PageViews
35.9% Tehran (Iran (Islamic Republic of)) 3 36.4%
5.5% Mashhad (Iran (Islamic Republic of)) 3 5.4%
4.1% Esfahan (Iran (Islamic Republic of)) 3 3.6%
3.6% Tabriz (Iran (Islamic Republic of)) 3 3.5%
3.3% Shiraz (Iran (Islamic Republic of)) 3 2.9%
2.5% Qom (Iran (Islamic Republic of)) 3 3.0%
1.8% Rasht (Iran (Islamic Republic of)) 3 2.6%
1.3% Karaj (Iran (Islamic Republic of)) 3 1.4%
1.2% Hamedan (Iran (Islamic Republic of)) 3 1.7%
1.2% Yazd (Iran (Islamic Republic of)) 3 2.3%
1.0% Ahvaz (Iran (Islamic Republic of)) 3 1.0%
0.9% Kerman (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.9%
0.9% Pars (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.7%
0.9% Kermanshah (Iran (Islamic Republic of)) 3 2.1%
0.8% Sari (Iran (Islamic Republic of)) 3 1.0%
0.8% Ahwaz (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.7%
0.8% Qazvin (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.8%
0.7% Chicago, IL (USA) 250 0.6%
0.7% Gorgan (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.9%
0.7% Teheran (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.8%
0.7% Kabul (Afghanistan) 8 0.3%
0.6% Orumiyeh (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.8%
0.6% Zanjan (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.6%
0.6% Ardabil (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.8%
0.5% Arak (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.4%
0.4% Columbus, OH (USA) 72 0.3%
0.4% Shahrud (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.4%
0.4% Golestan (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.3%
0.4% Babol (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.3%
0.4% Bushehr (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.5%
0.3% Dallas-Fort Worth, TX (USA) 318 0.4%
0.3% Fars (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.5%
0.3% Khorasan (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.3%
0.3% Gostar (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.5%
0.3% Amol (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.4%
0.3% Kashan (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.3%
0.3% Ilam (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.6%
0.3% Abadan (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.2%
0.2% Herat (Afghanistan) 5 0.2%
0.2% London (Great Britain (UK)) 1,396 0.1%
0.2% Dezful (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.2%
0.2% Bojnurd (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.2%
0.2% Dubai (United Arab Emirates) 243 0.1%
0.2% Los Angeles, CA (USA) 3,438 0.2%
0.2% Wilkes Barre-Scranton, PA (USA) 115 0.1%
0.2% Zahedan (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.1%
0.2% Khoy (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.1%
0.2% Najafabad (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.1%
0.2% Beijing (China) 3,653 0.3%
0.1% Toronto, ON (Canada) 548 0.1%
0.1% Berlin (Germany) 1,733 0.1%
0.1% Sabzevar (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.1%
0.1% Laval, QC (Canada) 36 0.1%
0.1% Lahijan (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.2%
0.1% Kuala Lumpur (Malaysia) 725 0.1%
0.1% Isfahan (Iran (Islamic Republic of)) 5 0.1%
0.1% Phoenix, AZ (USA) 992 0.1%
0.1% Birjand (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.1%
0.1% New York, NY (USA) 6,560 0.0%
0.1% Babol Sar (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.1%
0.1% Khazriyeh (Iran (Islamic Republic of)) 3 0.2%
0.1% Moscow (Russian Federation) 5,009 0.1%
0.1% Sharif (Iran (Islamic Republic of)) 6 0.1%
0.1% Amsterdam (Netherlands) 542 0.1%
0.1% Yasuj (Iran (Islamic Republic of)) 4 0.1%
0.1% Amir (Iran (Islamic Republic of)) 5 0.1%
0.1% Montreal, QC (Canada) 683 0.0%
19.8% OTHER ~ 16.8%